Föreningens aktiviteter

RGM Ronnie Gardiner Metod  Handenterminalen 4 Metoden ger träning för både kropp och själ och aktiverar hjärnan på många sätt. Det finns plats för fler deltagare. Ring Anders 070 372 30 84 för mer information och anmälan.
Optimisterna,

Sånggrupp. Vår RGM-aktivitet kompletteras nu med en sånggrupp direkt i anslutning till
RGM. Efter gemensam kaffepaus fortsätter vi 14.30 ca en timme för den som vill med
vår sånggrupp, där vi sjunger vanliga enkla visor, som passar för alla. Både RGM och
sångaktiviteterna leds av allas vår härliga Inger (Itte) Nygren. Det går självklart också bra att enbart vara med i sånggruppen. För vidare info och anmälan ring Anders på telefon 070-372 30 84.

Optimisterna, promenadgruppen i Handen, träffas under vintern i Kulturhusets kafé i Handen kl. 14.00 den sista fredagen i varje månad. Ring Claus på tel. 070-290 20 85 eller 08-5490 1739 för mer information

Rosenknopparna, promenad- och motionsgruppen i Nynäshamn träffas under vintern måndagar ca kl. 10 på Äldrecentrum på Rosengården för valfri träning med redskap. Vi hinner även prata och fika. Vid lämpligt väder tar vi en promenad runt Svandammen kl. 10.30 Ring Kerstin på 08 520 171 26 för mer information.

Aktivisterna. Ring Åsa på tel. 070-355 09 47 för mer information.

Anhöriggrupperna: Grupperna ger tillfälle att byta erfarenheter med andra anhöriga. Anhöriggruppen i Handen. Ring Marita på tel. 070-130 14 67 för information. Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn, dagtid. Ring Eina på tel.08 520 159 91 för information. Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn, kvällstid. Ring Ulla på tel. 070 286 12 64 för information.

Museigruppen: Ring Claus på tel. 070-290 20 85 eller 08-5490 1739 för mer information

Strokedagarna: Vi ser fram mot nästa år!

Den årliga Sommarfesten på Lövhagen äger som vanligt rum på Lövhagens kaffeservering i Nynäshamn. Vi ser fram mot nästa år!

Pratmakarna kallar sig talträningsgruppen för afatiker m.fl. i Nynäshamn. Gruppen har
funnits i flera år men blir nu officiellt en självhjälpsgrupp. De flesta deltagarna har även
kontakt med logoped. Gruppen träffas på Äldrecentrum på Rosengården i Nynäshamn varje onsdag förmiddag. Gruppledare växelvis varannan vecka är Ulla tel. 070 286 12 64 och Eina tel. 08 520 159 91. Ring dem om du vill ha mer information.

SMIL, Stroke Mitt I Livet är Strokeförbundets verksamhet för dig som har drabbats av
stroke mitt i livet, i arbetsför ålder. En stroke är ett trauma som ofta ger förändrade
livsförutsättningar för alla oavsett ålder. Att drabbas ”mitt i livet” när man kanske har små
barn och en yrkeskarriär kan vara extra utmanande. Genom SMIL träffar du andra som är
eller har varit i liknande situation som du.
SMIL- verksamheten drivs i nuläget i länsföreningens regi. De aktiviteter som erbjuds
aviseras på Länsföreningens hemsida på www.strokesthlmlan.se under fliken SMIL.
Om det finns intresse finns det möjlighet att starta upp en smilgrupp även i vår
lokalförening. Vill du veta mera är du varmt välkommen att kontakta SMIL:s representant i
styrelsen Anneli Torsfeldt Heikenborn anneli.t.heikenborn@gmail.com. Tel. 0720-493945.