Aktuellt i föreningen

1 september  Tyresöfestivalen kl. 12-17 i Stadsparken i Tyresö
Vi kommer att finnas på plats med informationsmaterial. Ella, Kerstin, Anders m.fl. medverkar. Passa på att träffa oss där!

8 september   Haningedagen  kl. 11-17 på Poseidons torg i Handen
Vi kommer att finnas på plats med informationsmaterial. Krister, Lennart m.fl. medverkar. Passa på att träffa oss där!

13 september Höstlunch kl. 13.00 på Café matlådan på Tallhöjdens seniorboende i Handen
Runstensvägen 13
Vi intar gemensam lunch för 50 kr per medlem (föreningen bidrar med resten).
Anmälan till Claus senast den 5.9 på tel. 070 290 20 85.