Medlemsmöte i Strokeföreningen i Stockholms län

MEDLEMSMÖTE TISDAG 2023-11-28 MELLAN 18.00-20.00

S:T GÖRANSGATAN 82 STOCKHOLM

 Vi inbjuder alla medlemmar i Stockholms län till ett öppet hus där vi tar upp de ämnen som närvarande vill ventilera. Aktuella ämnen från Region Stockholm kommer också upp på agendan.

Anmälan görs till vårt kansli: kansliet@strokesthlamlan.se eller tel 08-549 019 00

VÄLKOMMEN

Lennart Håwestam

Styrelseordförande

Strokeföreningen i Stockholms län