Ny styrelse

Strokeföreningen Södertörn

Styrelsens sammansättning 2022

Ordförande: Olof Persson                olof_p@hotmail.com

070-8454 109

Vice ordförande: Claus Trolle          claustrolle52@gmail.com

070-2902 085

Kassör: Ella Carlsson                           ella.carlsson@telia.com

070-8262 999

Sekreterare: Anders Tillgren            anders.tillgren@outlook.com

070-3723 084

Ledamöter:

Frank Gustavsson                            gustavsson05@gmail.com

070-9401 751

Lena Tjärnström

073-7736 906

Krister Borg

073-8205 217

Ersättare: Kjell Larsson                   kjell.sodertorn@gmail.com

070-9721 034

Nyhetsbrev nr 1 och kallelse till årsmötet 2022

      Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 1 och kallelse till årsmötet 2022

Hej alla medlemmar!

Nu börjar det våras i naturen. De flesta restriktioner är hävda och de flesta är fullvaccinerade Nu kan föreningsaktiviteterna börja igen. Här kommer inbjudan till två årsmöten.

Strokeföreningen Södertörn årsmöte tisdagen den 22 mars kl. 15 i restaurang Parabolen Haninge Kommunhus.

Anmälan senast den 14 mars till Claus Trolle mobil 070- 2902 085

e-post claustrolle52@gmail.com. Smörgås och kaffe serveras!

Varje enskild medlem har motionsrätt. Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade. Motionerna ska vara hos oss senast söndagen den 6 mars. Handlingarna till årsmötet kommer att finnas i möteslokalen och på vår hemsida senast måndagen den 7 mars.

RGM och sånggruppen Den 10 mars börjar RGM och sånggruppen.                                         Ring Anders 070-372 30 84 för mer information.

Kontaktperson för föreningar på Riksförbundet

Hasse Sandberg har slutat som föreningskonsulent. Det beror på att förbundsstyrelsen beslutat om omorganisation på kansliet

Kerstin Holmberg på Riksförbundets kansli kommer särskilt att jobba med förenings- och medlemsfrågor. Ni kan därför alltid kontakta henne. Hon finns på 08-721 88 20 eller kanslist@strokeforbundet.se

Maude Strömqvist kommer att vara kvar på Länsföreningens kansli och svara på era frågor. Tel: 08 549 019 00

Strokeföreningen i Stockholms län

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE (Meddelas endast på detta sätt)

Tisdag 5 april kl.18.00

Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng

Kaffe och smörgås serveras.

Motioner skall finnas på kansliet senast den 22 februari.

Handlingar kommer att finnas i föreningslokalen.

Obs! Anmälan krävs till kansliet senast 24 mars.

Vid förändring meddelar vi dig

kansliet@strokesthlmlan.se eller 08 -549 019 00

 

Mycket mer information finns på vår egen hemsida http://www.strokesodertorn.se/

och länets hemsida https://stockholmlan.strokeforbundet.se/

Samtalsgrupper för anhöriga 2022

Är du anhörig till någon som drabbats av en stroke?
Under våren erbjuder vi digitala sammankomster med fokus på upplevelser
och erfarenheter av att vara anhörig. Ni får möjlighet att träffa andra i
liknande situation för samtal och gemenskap.
Samtalsgruppen vänder sig till dig som bor inom Stockholms län och leds av
anhörigkonsulenter. Ett samarbete mellan Stockholm läns kommunala
anhörigstöd och SNAPH.

Affisch Samtalsgrupp anhöriga stroke våren 2022 (1)

Nyhetsbrev nr.3 november, december 2021

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 3 november, december 2021

Allmänna medlemsmöten i Haninge kommunhus restaurang Parabolen

den 1 december 2021 kl. 16.00

och den 8 december kl. 16.00 i Glasrummet en trappa ner på Rosengården i Nynäshamn

Styrelsen kallar härmed alla medlemmar i Strokeföreningen till allmänna medlemsmöten om föreningens framtid och bjuder dessutom på förtäring efter mötet. I Haninge blir det ett litet julbord och på Rosengården blir det kaffe och kaka

Vår förening har liksom många andra föreningar drabbats av ett snabbt sjunkande medlemsantal. Under pandemin har vi inte kunnat hålla i gång verksamheten och det är osäkert hur vi ska kunna starta om.

Ett annat skäl till att vi i styrelsen ser mörkt på framtiden är svårigheten att få nya medlemmar till styrelsen. Flera av oss har jobbat väldigt länge i styrelsen och orkar snart inte längre engagera oss.

Syftet med mötena är att ta reda på hur stort intresset är att fortsätta med föreningen och vilka aktiviteter ni i så fall vill att vi ska satsa på. Kanske finns det t.o.m. någon som är intresserad att sitta i styrelsen.

1 december

Anmälan till Claus Trolle claustrolle52@gmail.com

För att kunna planera mötet och beställa maten behöver vi ha er anmälan senast den 14 november.

8 december

Anmälan till Kerstin Persson tel. 08 520–17126 eller ingakerstin@hotmail.com  senast den 3 december.

 

Välkomna!

 Styrelsen