Inbjudan till informationskväll med Strokeföreningen Södertörn

Onsdagen den 15 november 2023 i restaurang Parabolen i Haninge kommunhus Rudsjöterrassen 2, 136 40 Handen.

Alla medlemmar, anhöriga och intresserade är välkomna!

Tid: 18.00

Program:

Åsa Leijonmalm berättar om livet efter sin stroke.

Catharina Jerström från kansliet STROKE-föreningen i Stockholms län berättar om länsföreningen och vad den gör.

Ni får förstås möjlighet att ställa frågor till både Åsa och Catharina.

Kvällen avslutas med kaffe och kaka.

Anmälan till Claus Trolle e-post claustrolle52@gmail.com  tel. 0702902085

 Välkomna

Olof Persson

Ordförande Stroke Södertörn

Nyhetsbrev nr 3 september 2020

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 3 september 2020

Hej alla medlemmar!

Nu har vi redan kommit till hösten och det eländiga viruset håller oss fortfarande i ett järngrepp. Ni som har varit sjuka har säkert haft det riktigt eländigt och vi som haft turen att vara friska har haft väldigt tråkigt. Våra möjligheter att träffas och resa är starkt begränsade, men vi uppfinner nya möjligheter och tar oss vidare.

Vi i styrelsen har trots allt beslutat att ha fysiska möte för att kunna fatta nödvändiga beslut. Naturligtvis följer vi FHM:s allmänna rekommendationer om avstånd och hygien. Känner man sig sjuk håller man sig hemma. Vi får se om det kommer nya rekommendationer vi måste förhålla oss till.

Vi försöker hålla igång så många aktiviteter som möjligt och skapa nya.

Kontakta gruppledarna för att få information om vad som är på gång!

Har ni några förslag eller frågor är ni snälla och hör av er!

Ni kan mejla till   stroke.sodertorn@telia.com Eller ringa till mobil 070 845 4109

Optimisterna

Ring Claus tel. 070-290 20 85 för mer information.

 Rosenknopparna
Ring Kerstin på tel. 08 520 171 26 för mer information.

RGM Ronnie Gardiner Metod är för närvarande vilande
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan.

Sånggruppen är för närvarande vilande
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan.

Pratmakarna
Talträningsgruppen i Nynäshamn för den som har talsvårigheter träffas för närvarande utomhus. För mer information ring Eina på tel. 08 520 159 91 eller Ulla 070 286 12 64.

Aktivisterna
Ring Lisa på tel. 070 536 77 35 för mer information.

Anhöriggruppen i Handen är för närvarande vilande
E-post stroke.sodertorn@telia.com

Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn, dagtid är för närvarande vilande
Ring Eina på tel. 08 520 159 91 för mer information.

Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn, kvällstid är för närvarande vilande
Ring Ulla på tel. 070 286 12 64 för mer information.

 Nyhetsbrevet går ut som e-post till de medlemmar som uppgett e-postadress. Det är väldigt viktigt att ni som har möjlighet att läsa nyhetsbrevet på hemsidan eller i er mejl anmäler det. Varje utskick kostar ungefär 1400 kr så där finns mycket pengar att spara. Om du vill ändra utskicket kontakta oss på stroke.sodertorn@telia.com eller Olof Persson olof_p@hotmail.com.

 

Kontaktuppgifter:

Postadress: Vuxenskolan, Strokeföreningen Södertörn, Handenterminalen 2, 136 40 Handen

Telefon: 070- 290 20 85 (Claus Trolle)

E-postadress: stroke.sodertorn@telia.com

Plusgiro 12 48 70-7

Hemsida:  www.strokesodertorn.se

Styrelsen 2020

Ordförande  Olof Persson                       olof_p@hotmail.com

Kassör           Ella Carlsson                       ella.carlsson@telia.com

Sekreterare   Claus Trolle                        claustrolle52@gmail.com

Ledamot       Lena Tjärnström

Ledamot       Krister Borg

Ledamot       Anders Tillgren                    anders.tillgren@tele2.se

Ledamot       Maude Tillgren                     mauritzbergkvist@gmail.com

Ersättare       Kjell Larsson                       kjell.sodertorn@gmail.com