Nyhetsbrev nr. 4 december 2020

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 4 december 2020

Hej alla medlemmar!

Nu är vi inne i december och julfirandet i år verkar bli väldigt reducerat. Det hade inte varit dumt att kunna gå i ide och vakna i ett virusfritt april!

Vi i styrelsen har varit tvungna att till sist kasta in handduken när reglerna för sammankomster hårdnat. Det blir inga styrelsemöten innan restriktionerna har lättat. Grupperna och gruppledarna finns förhoppnings kvar och kan komma igång så snart vi kan träffas igen utan restriktioner.

Här kommer några ord om ekonomin

Under den rådande omständigheter har föreningen inte haft några större utgifter med undantag av verksamhetsstöd som föreningen har beslutat om att ge för att säkra framtida RGRM- aktiviteter.

Utgifterna som föreningen i övrigt betalat är av följande karaktär:

 • Administrativa kostnader som papper, frimärken och kuvert när föreningen skickar t.ex. nyhetsbrev

 • Fasta/återkommande kostnader som t.ex. licenser, internetuppkoppling, webbutrymme

Saldo per sista november var 100 796 kr

Vad gäller intäkter har vi under året till dagens datum fått bidrag från Stockholms Län, bidrag från Tyresökommun för 2019 och medlemsavgifter om 6550: kr.

När alla kostnader blivit reglerade bör föreningen kunna överföra ca 90 tkr till nästa verksamhetsår.

Ni kan mejla till  stroke.sodertorn@telia.com eller ringa till mobil 070 845 4109 om ni har några frågor.

 Kontaktuppgifter:

På vår hemsida finns kontaktuppgifter och annan information.

 

God Jul och Gott Nytt år

Önskar styrelsen

Nyhetsbrev nr 3 september 2020

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 3 september 2020

Hej alla medlemmar!

Nu har vi redan kommit till hösten och det eländiga viruset håller oss fortfarande i ett järngrepp. Ni som har varit sjuka har säkert haft det riktigt eländigt och vi som haft turen att vara friska har haft väldigt tråkigt. Våra möjligheter att träffas och resa är starkt begränsade, men vi uppfinner nya möjligheter och tar oss vidare.

Vi i styrelsen har trots allt beslutat att ha fysiska möte för att kunna fatta nödvändiga beslut. Naturligtvis följer vi FHM:s allmänna rekommendationer om avstånd och hygien. Känner man sig sjuk håller man sig hemma. Vi får se om det kommer nya rekommendationer vi måste förhålla oss till.

Vi försöker hålla igång så många aktiviteter som möjligt och skapa nya.

Kontakta gruppledarna för att få information om vad som är på gång!

Har ni några förslag eller frågor är ni snälla och hör av er!

Ni kan mejla till   stroke.sodertorn@telia.com Eller ringa till mobil 070 845 4109

Optimisterna

Ring Claus tel. 070-290 20 85 för mer information.

 Rosenknopparna
Ring Kerstin på tel. 08 520 171 26 för mer information.

RGM Ronnie Gardiner Metod är för närvarande vilande
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan.

Sånggruppen är för närvarande vilande
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan.

Pratmakarna
Talträningsgruppen i Nynäshamn för den som har talsvårigheter träffas för närvarande utomhus. För mer information ring Eina på tel. 08 520 159 91 eller Ulla 070 286 12 64.

Aktivisterna
Ring Lisa på tel. 070 536 77 35 för mer information.

Anhöriggruppen i Handen är för närvarande vilande
E-post stroke.sodertorn@telia.com

Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn, dagtid är för närvarande vilande
Ring Eina på tel. 08 520 159 91 för mer information.

Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn, kvällstid är för närvarande vilande
Ring Ulla på tel. 070 286 12 64 för mer information.

 Nyhetsbrevet går ut som e-post till de medlemmar som uppgett e-postadress. Det är väldigt viktigt att ni som har möjlighet att läsa nyhetsbrevet på hemsidan eller i er mejl anmäler det. Varje utskick kostar ungefär 1400 kr så där finns mycket pengar att spara. Om du vill ändra utskicket kontakta oss på stroke.sodertorn@telia.com eller Olof Persson olof_p@hotmail.com.

 

Kontaktuppgifter:

Postadress: Vuxenskolan, Strokeföreningen Södertörn, Handenterminalen 2, 136 40 Handen

Telefon: 070- 290 20 85 (Claus Trolle)

E-postadress: stroke.sodertorn@telia.com

Plusgiro 12 48 70-7

Hemsida:  www.strokesodertorn.se

Styrelsen 2020

Ordförande  Olof Persson                       olof_p@hotmail.com

Kassör           Ella Carlsson                       ella.carlsson@telia.com

Sekreterare   Claus Trolle                        claustrolle52@gmail.com

Ledamot       Lena Tjärnström

Ledamot       Krister Borg

Ledamot       Anders Tillgren                    anders.tillgren@tele2.se

Ledamot       Maude Tillgren                     mauritzbergkvist@gmail.com

Ersättare       Kjell Larsson                       kjell.sodertorn@gmail.com

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Allmänna råd

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Personligt ansvar

Allmänna råd

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla

 1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,

 

 1. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,

 

 

 1. om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,

 

 1. undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,

 

 1. hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,

 

 1. avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop och

 

 

 1. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra.

Personer över 70 år och andra riskgrupper

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

 1. begränsa sina sociala kontakter,

 

 1. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 2. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19

Allmänna råd

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 1. stanna hemma, och

 

 1. undvika sociala kontakter.

Föreningar

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt

undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Styrelsemöte den 4 augusti

Strokeföreningen i Stockholms län och alla lokalföreningar har ställt in all verksamhet under sommaren och förmodligen tidig höst 2020 om det inte kommer ny information från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär att styrelsemötet vi skulle haft den 4 augusti är inställt. Nästa möte är den 8 september och det hoppas jag att vi kan genomföra på något sätt.

Maude på länsföreningens kansli kommer tillbaka från semestern den 10 augusti och då kommer jag att be henne skicka adressetiketter så vi kan försöka få ut ett Nyhetsbrev. Vi får hoppas att restriktionerna då har lättat något så vi har några aktiviteter att skriva om. Tyvärr kommer det nog ta ett tag att få igång allting igen!

Jag återkommer till mötet den 8 september. Kallelse kommer att ligga på hemsidan den 1 september.

Så påverkar Corona föreningens aktiviteter

Så påverkar Corona föreningens aktiviteter

P.g.a. Coronaviruset kommer Stokeföreningen i Stockholms län och våra lokalföreningar att ställa in all verksamhet under sommaren och förmodligen tidig höst 2020 om det inte kommer ny information från Folkhälsomyndigheten som vi naturligtvis följer.

Informationsbladet kommer att skickas till dig under hösten så fort vi har något att fylla den med.

Vi arbetar naturligtvis fortfarande intressepolitiskt så gott det går.

Om du har funderingar tveka inta att höra av dig till Länsföreningen eller respektive lokalförening.

Vi finns här för dig!

 Strokeföreningen i Stockholms län

Mailadress: maude.stromqvist@strokesthlmlan.se

kansliet@stokesthlmlan.se

Kansliet: 08-549 019 00

 

Strokeföreningen Stockholm Stad

Mailadress: maude.stromqvist@strokesthlmlan.se

Eller kansliet@stokesthlmlan.se

Kansliet: 08-549 019 00

 

Strokeföreningen Norrort

Kontaktperson Lena Pettersson telefon: 070-569 01 80

Mailadress: lena.pettersson@tranfor.se

 

Strokeföreningen Öst/Nacka

Kontaktperson Birgitta Wessung telefon: 070 553 77 41

Mailadress: strokeforeningennackavarmdo@gmail.com

 

Strokeföreningen Södertälje

Kontaktperson Lill-Britt Andersson telefon 08 550 157 17, mobil 073 669 09 74

Mailadress: andersson.lillbritt@gmail.com

 

Strokeföreningen Södertörn

Kontaktperson Olof Persson telefon 070 845 41 09

Mailadress: olof_p@hotmail.com

 

Önskar alla en skön sommar

Styrelsen

Livet under karantänen

För oss strokare gäller samma rekommendationer som i samhället för övrigt. Man håller sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens instruktioner och följer dem. Det går alltså fint att gå och promenerar så länge man undviker folksamlingar. Vi får inte riskera att bli stillasittande. Nu när de flesta rörelsegrupper är inställda måste vi träna hemma. Se t. ex  Riksförbundets hemsida https://www.strokeforbundet.se/ eller kanske Lisel Humlas Hemgympa https://urforma.nu/konsult/gympa-hemma-med-hemmagympa-online/ .

Inställda årsmöten

OBS! INSTÄLLDA ÅRSMÖTEN!!!!

På grund av rådande Coronavirus har beslut tagits.

Årsmötet den 1 april för Länsföreningen i Stockholms län kommer att flyttas till ett senare tillfälle.

Årsmöte den 16 mars Strokeföreningen Nacka Värmdö kommer att flyttas till ett senare tillfälle

Årsmötet den 19 mars för Strokeföreningen Stockholm stad kommer att flyttas till ett senare tillfälle.

Nya datum kommer senare.