Samtalsgrupper för anhöriga 2022

Är du anhörig till någon som drabbats av en stroke?
Under våren erbjuder vi digitala sammankomster med fokus på upplevelser
och erfarenheter av att vara anhörig. Ni får möjlighet att träffa andra i
liknande situation för samtal och gemenskap.
Samtalsgruppen vänder sig till dig som bor inom Stockholms län och leds av
anhörigkonsulenter. Ett samarbete mellan Stockholm läns kommunala
anhörigstöd och SNAPH.

Affisch Samtalsgrupp anhöriga stroke våren 2022 (1)

Nyhetsbrev nr.3 november, december 2021

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 3 november, december 2021

Allmänna medlemsmöten i Haninge kommunhus restaurang Parabolen

den 1 december 2021 kl. 16.00

och den 8 december kl. 16.00 i Glasrummet en trappa ner på Rosengården i Nynäshamn

Styrelsen kallar härmed alla medlemmar i Strokeföreningen till allmänna medlemsmöten om föreningens framtid och bjuder dessutom på förtäring efter mötet. I Haninge blir det ett litet julbord och på Rosengården blir det kaffe och kaka

Vår förening har liksom många andra föreningar drabbats av ett snabbt sjunkande medlemsantal. Under pandemin har vi inte kunnat hålla i gång verksamheten och det är osäkert hur vi ska kunna starta om.

Ett annat skäl till att vi i styrelsen ser mörkt på framtiden är svårigheten att få nya medlemmar till styrelsen. Flera av oss har jobbat väldigt länge i styrelsen och orkar snart inte längre engagera oss.

Syftet med mötena är att ta reda på hur stort intresset är att fortsätta med föreningen och vilka aktiviteter ni i så fall vill att vi ska satsa på. Kanske finns det t.o.m. någon som är intresserad att sitta i styrelsen.

1 december

Anmälan till Claus Trolle claustrolle52@gmail.com

För att kunna planera mötet och beställa maten behöver vi ha er anmälan senast den 14 november.

8 december

Anmälan till Kerstin Persson tel. 08 520–17126 eller ingakerstin@hotmail.com  senast den 3 december.

 

Välkomna!

 Styrelsen

Nyhetsbrev nr. 4 december 2020

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 4 december 2020

Hej alla medlemmar!

Nu är vi inne i december och julfirandet i år verkar bli väldigt reducerat. Det hade inte varit dumt att kunna gå i ide och vakna i ett virusfritt april!

Vi i styrelsen har varit tvungna att till sist kasta in handduken när reglerna för sammankomster hårdnat. Det blir inga styrelsemöten innan restriktionerna har lättat. Grupperna och gruppledarna finns förhoppnings kvar och kan komma igång så snart vi kan träffas igen utan restriktioner.

Här kommer några ord om ekonomin

Under den rådande omständigheter har föreningen inte haft några större utgifter med undantag av verksamhetsstöd som föreningen har beslutat om att ge för att säkra framtida RGRM- aktiviteter.

Utgifterna som föreningen i övrigt betalat är av följande karaktär:

 • Administrativa kostnader som papper, frimärken och kuvert när föreningen skickar t.ex. nyhetsbrev

 • Fasta/återkommande kostnader som t.ex. licenser, internetuppkoppling, webbutrymme

Saldo per sista november var 100 796 kr

Vad gäller intäkter har vi under året till dagens datum fått bidrag från Stockholms Län, bidrag från Tyresökommun för 2019 och medlemsavgifter om 6550: kr.

När alla kostnader blivit reglerade bör föreningen kunna överföra ca 90 tkr till nästa verksamhetsår.

Ni kan mejla till  stroke.sodertorn@telia.com eller ringa till mobil 070 845 4109 om ni har några frågor.

 Kontaktuppgifter:

På vår hemsida finns kontaktuppgifter och annan information.

 

God Jul och Gott Nytt år

Önskar styrelsen

Nyhetsbrev nr 3 september 2020

Strokeföreningen Södertörn

Nyhetsbrev nr 3 september 2020

Hej alla medlemmar!

Nu har vi redan kommit till hösten och det eländiga viruset håller oss fortfarande i ett järngrepp. Ni som har varit sjuka har säkert haft det riktigt eländigt och vi som haft turen att vara friska har haft väldigt tråkigt. Våra möjligheter att träffas och resa är starkt begränsade, men vi uppfinner nya möjligheter och tar oss vidare.

Vi i styrelsen har trots allt beslutat att ha fysiska möte för att kunna fatta nödvändiga beslut. Naturligtvis följer vi FHM:s allmänna rekommendationer om avstånd och hygien. Känner man sig sjuk håller man sig hemma. Vi får se om det kommer nya rekommendationer vi måste förhålla oss till.

Vi försöker hålla igång så många aktiviteter som möjligt och skapa nya.

Kontakta gruppledarna för att få information om vad som är på gång!

Har ni några förslag eller frågor är ni snälla och hör av er!

Ni kan mejla till   stroke.sodertorn@telia.com Eller ringa till mobil 070 845 4109

Optimisterna

Ring Claus tel. 070-290 20 85 för mer information.

 Rosenknopparna
Ring Kerstin på tel. 08 520 171 26 för mer information.

RGM Ronnie Gardiner Metod är för närvarande vilande
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan.

Sånggruppen är för närvarande vilande
Ring Anders på tel. 070 372 30 84 för mer information och anmälan.

Pratmakarna
Talträningsgruppen i Nynäshamn för den som har talsvårigheter träffas för närvarande utomhus. För mer information ring Eina på tel. 08 520 159 91 eller Ulla 070 286 12 64.

Aktivisterna
Ring Lisa på tel. 070 536 77 35 för mer information.

Anhöriggruppen i Handen är för närvarande vilande
E-post stroke.sodertorn@telia.com

Anhöriggrupp 1 i Nynäshamn, dagtid är för närvarande vilande
Ring Eina på tel. 08 520 159 91 för mer information.

Anhöriggrupp 2 i Nynäshamn, kvällstid är för närvarande vilande
Ring Ulla på tel. 070 286 12 64 för mer information.

 Nyhetsbrevet går ut som e-post till de medlemmar som uppgett e-postadress. Det är väldigt viktigt att ni som har möjlighet att läsa nyhetsbrevet på hemsidan eller i er mejl anmäler det. Varje utskick kostar ungefär 1400 kr så där finns mycket pengar att spara. Om du vill ändra utskicket kontakta oss på stroke.sodertorn@telia.com eller Olof Persson olof_p@hotmail.com.

 

Kontaktuppgifter:

Postadress: Vuxenskolan, Strokeföreningen Södertörn, Handenterminalen 2, 136 40 Handen

Telefon: 070- 290 20 85 (Claus Trolle)

E-postadress: stroke.sodertorn@telia.com

Plusgiro 12 48 70-7

Hemsida:  www.strokesodertorn.se

Styrelsen 2020

Ordförande  Olof Persson                       olof_p@hotmail.com

Kassör           Ella Carlsson                       ella.carlsson@telia.com

Sekreterare   Claus Trolle                        claustrolle52@gmail.com

Ledamot       Lena Tjärnström

Ledamot       Krister Borg

Ledamot       Anders Tillgren                    anders.tillgren@tele2.se

Ledamot       Maude Tillgren                     mauritzbergkvist@gmail.com

Ersättare       Kjell Larsson                       kjell.sodertorn@gmail.com

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Allmänna råd

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Personligt ansvar

Allmänna råd

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla

 1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,

 

 1. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,

 

 

 1. om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,

 

 1. undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,

 

 1. hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,

 

 1. avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop och

 

 

 1. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra.

Personer över 70 år och andra riskgrupper

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

 1. begränsa sina sociala kontakter,

 

 1. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 2. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19

Allmänna råd

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 1. stanna hemma, och

 

 1. undvika sociala kontakter.

Föreningar

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt

undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.